ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОМАСУ У К.О. ЈАРАК

На захтев Инвеститора ”АГРОФИШЕР” из Руме, у ЈП ”УРБАНИЗАМ” Сремска Митровица започете су припремне радње за израду урбанистичког плана за изградњу електране на биомасу...

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО ХОТЕЛА “СИРМИЈУМ”

Простор око Хотела”СИРМИУМ” се годинама користи ненаменски и у центру града ствара непримерену слику о нама.На почетку ове године припремљен је Материјал за рани...

ИНТЕРВЈУ: СРЕМСКА МИТРОВИЦА НИЈЕ УРБАНИСТИЧКИ ЗАПУШТЕН ГРАД

Јав­но пред­у­зе­ће за по­сло­ве ур­ба­ни­зма „Ур­ба­ни­зам“ фор­ми­ра­но је у ав­гу­сту про­шле го­ди­не и прав­ни је след­бе­ник ЈП Ди­рек­ци­ја за из­град­њу Гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца. По...

25. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

Сремска Митровица – домаћин 25.Међународног Салона урбанизма Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног...

ПЛАВА ЛИНИЈА – ЗАБОРАВЉЕНА ПРИЧА

Сремска Митровица има урбани континуитет од око 1700 година. У намери истицања неспорног туристичког потенцијала града, у Сремској Митровици је од 2001. до 2004....