Месечна архива: November, 2018

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕНЕРГАНЕ НА БИОМАСУ И СТОЧАРСКЕ ФАРМЕ У К.О. ЈАРАК ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2018 Преузми (пдф)

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ СИБАЧ -ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНИХ ЗОНА 1.6, 10.1 И 10.2 У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ („СЛ. ЛИСТ ОПШТИНА СРЕМА“, БР. 18/2018) Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за усклађивање постојећег стања изграђених радног комплекса,...

Most Read