Услуге

Јавно предузеће за послове урбанизма „УРБАНИЗАМ“ Сремска Митровица се бави планирањем и уређењем простора и насеља на територији Града Сремска Митровица већ 50 година.

Оно у чему смо најбољи је:

  • Израда просторних и урбанистичких планова
  • Израда урбанистичких појеката
  • Израда пројеката парцелације и препарцелације
  • Консалтинг послови