Контакт

Контакти
Краља Петра Првог бр.5
22000 Сремска Митровица

Позовите нас
+381 (0) 22 626 555
Неда Вујичић  – пословни секретар 064 8894739
Владимир Петрењ – Лице за заштиту података о личности – 064 8894733

Мејл: office@urbanizamsm.rs