Месечна архива: July, 2013

ПДР ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВ.ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

План детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија, Краља Петра Првог и Стари шор у Сремској Митровици израђује се на основу:• исказаних потреба...

Most Read