Месечна архива: November, 2017

ПДР КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА И ФАРМЕ СВИЊА У К.О. ДИВОШ, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 15/2017) Циљ уређења простора у обухвату Плана је стварање планског основа за усклађивање постојећег стања изграђених објеката и инфраструктуре,...

ПГР – ЦЕЛИНА 2 – ИСТОЧНИ ДЕО ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА („СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 15/2017)

Основни циљ доношења Плана генералне регулације – целина 2 – источни део града Сремска Митровица, који заузима простор од 356,1ha, је планска разрада Генералног...

Most Read