Месечна архива: April, 2018

ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРВЕ ЈАЛИЈСКЕ И ФИЛИПА ВИШЊИЋА БЛОК „БАРА – ЈАЛИЈА ЗАПАД“, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 4/2018) Циљ доношења Плана детаљне регулације блока између улица Прве јалијске (лучна траса) и Филипа Вишњића, Град Сремска Митровица...

Most Read