Месечна архива: September, 2017

ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ, НАСЕЉА „СТАРИ МОСТ“, УЛИЦЕ БОСУТСКИ ПУТ И УЛИЦЕ ЂУРЕ ДАНИЧИЋА, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 12/2017) Циљ израде предметног ПДР-а је стварање планског основа за реализацију поставки ПГР-а града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и...

Most Read