Простор око Хотела”СИРМИУМ” се годинама користи ненаменски и у центру града ствара непримерену слику о нама.
На почетку ове године припремљен је Материјал за рани јавни увид за урбанистички план који обухвата простор блока са хотелом.
Планира се уређење простора тако да се омогући коришћење простора у складу са претежном наменом – централна зона са објектима у јавној намени који су углавном под заштитом као културна баштина. Определиће се простор за потребе хотела, зелене парковске површине за игру деце и одмор, пешачки продор од градског парка и пешачке зоне ка унутрашњости овог блока и и један од пролаза ка реци Сави. Планирани су простори за паркинг туристичких аутобуса.