25. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

  1375

  Сремска Митровица – домаћин 25.Међународног Салона урбанизма

  Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација. Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству.

  Организатор: Удружење урбаниста Србије
  Реализатори Салона: Удружење урбаниста Србије, ЈП за послове урбанизма “Урбанизам” и Град Сремска Митровица
  Главни Покровитељ: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Град Сремска Митровица
  Покровитељ: Инжењерска Комора Србије

  Сaдржaj 25. Међународног Салона урбанизма

  25. Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

  Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене
  Прoстoрни плaнoви градова и општина
  Гeнeрaлни урбанистички планови
  Планови генералне регулације
  Плaнoви детаљне рeгулaциje
  Урбaнистички прojeкти и рeaлизaциje
  Кoнкурси
  Истрaживaњa и студиje из области просторног и урбанистичког планирања
  Заштита амбијенталног и градитељског наслеђа кроз студије, истраживања и пројекте
  Заштита природе и животне средине кроз студије, истраживања и пројекте
  Пејзажна архитектура кроз студије, истраживања и пројекте
  Дигиталне технике, дизајн и продукција у урбанизму и архитектури; медијска презентација урбанизма и архитектуре
  Публикaциje
  Студeнтски рaдoви
  Јубиларни 25. Салон ће имати и ревијални део – изложбу којом ће се обележити јубилеји 50 година урбанистичке струке у Сремској Митровици и 50 година Удружења урбаниста Војводине.