Информације од јавног значаја

Сви захтеви за приступ информацијама од јавног значаја морају бити сачињени у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Сви подаци у формулару морају бити попуњени како захтев био правилно попуњен и послат.
Сва заинтересована лица захтев за приступ информацијама од јавног знача могу предати и лично у простијама ЈП за послове урбанизма “Урбанизам” или послати поштом на адресу Краља Петра Првог бр.5 (пролаз “зелено дрво”).

[contact-form-7 id=”523″ title=”Информације од јавног значаја”]