11-01 ПО намена површина (пдф)

12-01а ПО својинска структура (пдф)

13-02 ПО својинска структура (пдф)

14-03 ПЛ зоне и целине (пдф)

15-04 ПЛ Инфрастуктура (пдф)

16-05 ПЛ регулација са парцелизацијом (пдф)