(“СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА”, БР. 9/2017)

Циљ доношења овог Плана детаљне регулације је стварање планског основа за реализацију поставки Плана генералне регулације града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак (“Службени лист Града Сремска Митровица”, бр. 11/2009), који подразумева урбанистичко обликовање слободних – неизграђених унутарблоковских простора за потенцијалну градњу породичног и вишепородичног становања са компатибилним и јавним наменама. Блок припада Централној градској зони па су планирани садржаји у складу са задатим параметрима локације.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ.