Sample Category Title

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО ХОТЕЛА “СИРМИЈУМ”

Простор око Хотела”СИРМИУМ” се годинама користи ненаменски и у центру града ствара непримерену слику...

ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОМАСУ У К.О. ЈАРАК

На захтев Инвеститора ”АГРОФИШЕР” из Руме, у ЈП ”УРБАНИЗАМ” Сремска Митровица започете су припремне...

ИНТЕРВЈУ: СРЕМСКА МИТРОВИЦА НИЈЕ УРБАНИСТИЧКИ ЗАПУШТЕН ГРАД

Јав­но пред­у­зе­ће за по­сло­ве ур­ба­ни­зма „Ур­ба­ни­зам“ фор­ми­ра­но је у ав­гу­сту про­шле го­ди­не и прав­ни...

25. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

Сремска Митровица – домаћин 25.Међународног Салона урбанизма Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста...

ПЛАВА ЛИНИЈА – ЗАБОРАВЉЕНА ПРИЧА

Сремска Митровица има урбани континуитет од око 1700 година. У намери истицања неспорног туристичког...