Просторни план територије Града Сремска Митровица је стратешки плански документ који је основ ѕа просторно уређење територије Града Сремска Митровица. Поставке овог плана се могу и директно примењивати у организацији и уређењу простора, за изградњу објеката на оним просторима територије града за које није нужна израда Урбанистичког плана.

Целокупан текст плана можете погледати ОВДЕ.