(“Сл. лист Града Сремска Митровица”, бр. 9/2017)

Циљ доношења овог Плана детаљне регулације је стварање планског основа за реализацију поставки ПГР-а града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак (“Службени лист Града Сремска Митровица”, бр. 11/2009), који подразумева првенствено планирање трасе Примарне градске саобраћајнице у предметном блоку, на правцу север-југ улица Кузминска – улица Петра Прерадовића, као и на правцу исток-запад, спој улице Васе Пелагића у улице Мирослава Антића, урбанистичко обликовање слободних – неизграђених унутарблоковских простора за потенцијалну градњу породичног становања са компатибилним комерцијалним и јавним наменама у овом блоку који припада Централној градској зони.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ. Док документациону основу Плана можете погледати и преузети ОВДЕ.